Style Sampler

All fields are required.

Close Appointment form

Necati BÜKECİK

Necati BÜKECİK

Necati BÜKECİK

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi             09/06/1984

Doğum Yeri                   Karabük

Medeni Durum               Evli

Askerlik Durumu          2010-2011    Sağ. Asteğmen

İŞ TECRÜBESİ

2006 – 2007                 NPİstanbulNöropsikiyatri Hastanesi / Acil Servis

2007- 2008                  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Kritik Yoğun Bakım Kliniği

2008- 2010                   Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Servis

2011 – …                     Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalite Yönetim Direktörü                    ( halen devam ediyor )

2014-2016                   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim ve Arge Birim Sorumluluğu

2014 – 2016                 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi /        Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

2016 – ……                 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi /
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı ( halen devam ediyor )

EĞİTİM BİLGİLERİ

2006                Lisans:    Kafkas ÜniversitesiKars SağlıkYüksekokulu Sağlık Memuru

2009                 Y.Lisans: Selçuk Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2015                 Önlisans: Anadolu Üniv.Sosyal Hizmetler Bölümü

2016                 Lisans:   Anadolu Üniv.Sosyoloji Bölümü 4.sınıf

KURSLAR ve SEMPOZYUMLAR

2007                            Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale
Programı Eğitim Kursu

2010                               Temel Koruyucu Ruh  Sağlığı Eğitimi

2010                             Psikososyal Oryantasyon Eğitimi

2011                             Hasta-Sağlık Çalışanı  İlişkisinde  Güncel Konular Sempozyumu

2011                              KEAH ‘Kronik Yara ve Yara Bakımı Paneli Eğitimi

2011                              Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit,Tanı ve İSG
Profesyonellerinin Duyarlılığının Artırılması Projesi

2012                              Sağlık Bakanlığı 3. HKS Okulu Eğitimi

2012                              Sağlık Bakanlığı 3. HKS Okulu Eğitimi Başarı Belgesi

2012                              Travma Sonrası Stres Bozukluklarına Başlangıç Eğitimi

2013                              Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitim Kursu

2013                              Çalışan Güvenliği Sempozyumu

2013                              1.Kalite ve Hasta Hakları Çalıştayı

2013                              11.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

2014                              TKHK 2.Verimlilik Sempozyumu

2014                               RushMedicus ve Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Sempozyumu

2014                               Malpraktis ve Küçük Ev Kazalarının Acil Müdahale Sempozyumu

2014                               Yanık ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu

2014                               Memur Suçları,Soruşturma Usul ve Esasları Eğitimi

2015                              Selçuk Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hemşireliği Kursu

2015                            Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

2016                            Teşhis İlişkili Gruplar(TİG) Kursu

2016                            VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2016                               Türkiye’de Klinik Araştırmaların Geliştirilmesi Sempozyumu

2016                               Akılcı İlaç Kullanımda Adımları Birlikte Atalım Sempozyunu

 

SERTİFİKALAR

2005                            Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Sertifikası

2009                               Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası

2013                               Aile Danışmanlığı Sertifikası

2013                               Bilgisayar Programcı ( Delphi ve Visual Basic) Sertifikası

2015                            Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası

2016                               Zaman Yönetimi ve İş Planlaması Eğitimi Sertifikası

2017                             Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendiricisi
Sertifikası

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2008                               Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Ebe, Hemşire ve Sağlık Memurlarının Sıvı İlaç Uygulamaları Hakkında Bilgi Düzeyleri Ön Test- Son Test Çalışması

2009                            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinin Kan Kültürü Alınması ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Eğitimin Bilgi Düzeylerine EtkisiAlternatif Tıbbın Kanser Üzerine Etkisi

2009                            Normal Doğum İle Sezaryen Yöntemiyle Yapılan Doğumların Enfeksiyon Riski Açısından Karşılaştırlması ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanması Proje Ödevi

2016                            Yoğun Bakımda Bası Yarası Riski Değerlendirmesi / Kalite kongresi                 poster sunumu

2016                            Mevsim ve Yaşanılan Yerin, Akut Kolesistit gelişimine etkisi / Genel cerrahi kongresi elektronik poster sunumu

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce                       Orta Seviye

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Çok iyi derecede Office ( Word- Exel, Powerpoint, Outlook)

İyi derecede bilgisayar bilgisi